Pravý přítel není ten …

„ Pravý přítel není ten, co se s tebou směje, jsi-li šťastný, ale ten, co ti utírá slzy, když jsi na dně “

Odeslat SMS (1)